Articles & research


Bioavailability – כושר ספיגה | פרופ' ניסים גרתי | 02.08.2011

המושג bioavailability הוגדר מספר רב של פעמים על ידי חוקרים שונים. לאחרונה הוסכם כי המושג יבטא את הפרקציה של חומר פעיל שעובר את ממברנת המעיים ונספג בדם. רבים החוקרים הטוענים … המשך >>